Ana sayfa | İletişim
  Bağlantılar  
   

  Millî Eğitim Müdürü  
 

 


 

Projenin Amacı

 

Lütfen Bu Sayfayı Okumadan Ön Başvuru İşlemine Başlamayınız!

Yükleyeceğiniz dosyaları JPG formatında, çıktı almaya uygun ve okunaklı; aynı zamanda bilgilerinizin tam, eksiksiz ve doğru olması sizlerin sorumluluğundadır.

Bu ön başvuru sayesinde görevlendirme ve atama işlemleri hız kazanacağından dolayı önem arzetmektedir.;

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASINA İLİŞKİN DUYURU

20.000 Sözleşmeli öğretmen pozisyonuna atamalar 24/07/2018 tarihinde sonuçlandırılmıştır. Sözleşmeli Öğretmenliğe Atama Duyurusu çerçevesinde ataması yapılan öğretmen adayları 10 Ağustos 2018 tarihine kadar atandıkları illere; 

a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneğini,

b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneğini,

c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesini, ç) Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneğini (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.)

d) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesini,

e) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet), f) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

g) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneğini, ğ) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunu,

h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (Ek-1) teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim eden adayların, atandıkları illerin valiliklerince yapılacak olan güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasından sonra 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılarak görevlerine başlayabileceklerdir.

Personel Genel Müdürlüğü

Bu işlem asıl başvuru yerine geçmeyecek olup başvuru ve onay işlemlerini hızlandırmak maksadıyla yapılmıştır.

Yukarıda Belirtilen Evrakrın Aslı, Esas Başvuruda İstenecektir.

 

Devamını gör düğmesine tıklayarak yukarıda belirtilen tüm ifadeleri kabul etmiş ve okumuş olduğunuzu onaylamış oluyorsunuz.

Devamını gör düğmesine tıklayarak yukarıda belirtilen tüm ifadeleri kabul etmiş ve okumuş olduğunuzu onaylamış oluyorsunuz.

Devamı için tıklayın


1

  Dikkat  
 
Verilerinizin Yüklenebilemesi İçin En az 1 Dosya Yüklenmelidir

 

  Dikkat
 

Gaziantep iline atanmamış sözleşmeli öğretmenler yada 3. şahıslar sisteme yükleme yapamayacaktır.

Yaşadığınız sorunlar için

342 2303192 144 nolu telefon ile irtibata geçebilirsiniz.


 

Gaziantep Millî Eğitim Müdürlüğü Mebbis Birimi
Her hakkı saklıdır.