GAZİANTEP OĞUZELİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Büyükşahinbey İlkokulu Kantin İhalesi

İlçemiz Okullarında bulunan Kantin İşletme İşine Ait Kiralama İslemleri İhale İlanları. 09/10/2013

                                                                                            KİRALAMA İŞLEMLERİ İLANI T.C.

                                                                                       OĞUZELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                              Büyükşahinbey İlkokulu Müdürlüğü

                                                                                Kantin İşletme İşine Ait Kiralama İşlemleri  İhale İlanı

Madde 1. İhale konusu iş; Gaziantep İli Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı : Büyükşahinbey İlkokul Müdürlüğü, okul kantini, 09.02.2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

Madde 2. Söz konusu okul kantini 08.09.1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu´nun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile kiraya verilir.

Madde 3. Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu;

 

a) Kurumun Adı

: Büyükşahinbey İlkokulu Müdürlüğü

b) Bulunduğu İlçe

: Oğuzeli

c) Kira Tespiti Komisyonca

 

Belirlenen Muhammen Bedel

:1620 TL (Bin Altı Yüz Yirmi)

d) İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat

: 07/11/2014 Cuma  günü saat 10.00´da

e) İhalenin Yapılacağı Yer

: Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Şube Müdürü Ayfer ER’in Odası

f) Öğrenci Mevcudu / Öğrenim Durumu

: 326 / Normal  Öğretim

g) Kantin Alanı

:25 - m2

h) Kantinin Yeri

: Büyükşahinbey İlkokulu Müdürlüğü Oğuzeli / Gaziantep.

 

Madde 4. İhaleye iştirak edenler, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Kiralama Sözleşmesindeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

 

Madde 5. İhaleye katılmak isteyenler, ihale ile ilgili şartnameyi ücretini Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ziraat Bankası Oğuzeli Şubesinde bulunan 28094721-5010 nolu hesabına 100,00.-TL (Yüz  TL) yatırarak, makbuz karşılığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü muhasebe şubesinden temin edebileceklerdir.

 

Madde 6. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi katılımcılar 7.maddenin (B) bendinde yer alan belgeleri hazırlayarak, Evrakların aslı ve fotokopisi aynı zarfta kapalı zarf içerisinde, zarfın üzerine iştirakçi adı-soyadı,adresi ve iletişim bilgilerini yazarak zarfın kapak bölümünü imzalayarak. ihale saatine kadar Oğuzeli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kantin İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. Zarfın üzerine Ad,soyad,adres ve iletişim bilgileri doğru ve eksiksiz olarak yazılacaktır.aksi takdirde müracaat geçersiz sayılacaktır.

 

Madde 7. İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıya sıralanmıştır.

A-) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

1-      T.C. vatandaşı olmak.

2-      Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

3-      Başka bir kantin işletiyor olmamak.

4-      İhaleye katılmak isteyen kişi bizzat katılacaktır.(Vekâlet ile ihaleye girilmez)

5-      İhaleye 61(Altmış Bir) yaşından gün almamış gerçek kişiler katılabilirler. Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar.

6-      Kantincilik Alanında Düzenlenmiş Ustalık Belgesine Sahip Olmak. Ancak katılımcılar arasında ustalık belgesi bulunmaması durumunda İşyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olan ihaleye katılabilecektir.

7-      İhaleden men yasağı almamış olmak.

 

 

B-) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR:

 

1.      Nüfus Müdürlüğünden alınan Yerleşim Yeri Belgesi ve Fotokopisi.

 

2.      Savcılıktan alınmış Sabıka kaydı ve Fotokopisi.

 

3.      Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, başka bir kantin çalıştırmadığına dair, yazı.(Gaziantep Kantinciler Odasından alınacak)

 

4.      Ustalık Belgesi.(T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2006/18 sayılı genelgesinin 16.maddesine göre, kantin işletmeciliği meslek dalı, 06/02/2006 tarih ve 26072 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamına alındığından, Okul Aile Birliği Yönetmeliği´nin 20´nci maddesine göre yapılacak ihale ve işlemlerde katılımcılardan öncelikle kantin işletmeciliği alanında alınmış ustalık belgesi, ustalık belgeli katılımcı bulunmadığı taktirde kalfalık, İşyeri açma belgesi, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranacaktır.)(Belgenin Aslı olması gereklidir.)

 

5.      İhaleden men yasağı almadığına dair belge.(Gaziantep Kantinciler Odasından alınacak)

 

6.      İhale şartnamesi alındı dekontu.(Aslı)

 

7.      Muhammen Bedel Tespit Komisyonunca belirlenen 1 yıllık (8,5 ay) kira tutarının % 25´i

 

oranındaki 100,00TL(Yüz TL)´nin geçici teminat olarak: Büyükşahinbey İlkokulu Müdürlüğünün, Ziraat Bankası Oğuzeli Şubesindeki 39421614-5003 nolu  hesabına yatırıldığına dair, banka dekontu (aslı) veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler.

 

8.      İhaleye katılacak iştirakçinin sağlık raporu.(Sözleşme aşamasında verilecek)

 

Madde-9 İş bu ilan 05/11/2014—07/11/2014tarihleri arasında Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlgili Okulun İlan panosu,Gaziantep Kantinciler Esnaf Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, ilan panolarında ve Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nün resmi İnternet sitesihttp://oguzeli.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 05/11/2014

 

 

 

 

 

 

İLANEN DUYURULUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2

 

Subaşı Mah. Yıldız Sokak No 6 Hükümet Konağı Yanı Oğuzeli / GAZİANTEP - 0 342 571 30 24

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.